Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus op een locatie is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

vanmiddag (5 juni) van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur zal de website niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud.

Zelfmanagement in beweging: wat kan en doet de fysiotherapeut?

Zelfmanagement in beweging: wat kan en doet de fysiotherapeut?

Hoe bevorder je als fysiotherapeut het zelfmanagement van cliënten? Hoe zorg je dat zij duurzaam meer bewegen, waarbij ze zelf de regie (leren) nemen. Het nieuwe onderzoeksproject PROZA kijkt naar wat fysiotherapeuten nu doen en wat werkt voor cliënten. 

Zelfmanagement staat al in verschillende richtlijnen en is het centrale thema van een landelijke richtlijn die het KNGF in samenwerking met de VVOCM momenteel ontwikkelt. Begrijpelijk, want veel klachten en aandoeningen die wij zien zijn niet acuut of eenmalig. Mensen coachen bij zelfmanagement draagt bij aan een gunstiger beloop van de klachten, versterkt de interne locus of control en eigen regie van mensen én hun kwaliteit van leven.

Maar hoe zorg je dat cliënten zodanig omgaan met de (chronische) aandoening (symptomen, behandeling, lichamelijke, psychische en sociale consequenties en bijbehorende aanpassingen in leefstijl) dat de aandoening optimaal wordt ingepast in het leven? Daarbij gaat het om een balans vinden tussen wat de aandoening vraagt en hoe iemand zijn leven wil leiden (eigen regie). Dat vraagt wat van de cliënt, maar ook een meer coachende rol en partnerschap van de fysiotherapeut. De ondersteuning is erop gericht dat cliënten zelf hun problemen kunnen oplossen. Als fysiotherapeut betrek je een cliënt bij het behandeltraject en neem je samen besluiten.

Om de aandoening goed in het dagelijks leven te kunnen inpassen, is aandacht voor de context van de cliënt essentieel.

PROZA-project

Wat moet je als fysiotherapeut ‘in huis hebben’ om zelfmanagement goed te ondersteunen? Op deze vraag richt het onderzoeksproject PROZA zich. Hogeschool Rotterdam voert dit met kennispartners uit het Erasmus MC, Hogeschool Leiden en het LUMC uit. Het PROZA-project onderzoekt ervaringen en behandeltrajecten van en met fysiotherapeuten en hun cliënten. Focus is: hoe bereik je als fysiotherapeut een duurzaam behandeleffect met behulp van zelfmanagementondersteuning? Het gaat daarbij vooral over bewegend functioneren en de context van de cliënt.

SEPSS-PT-vragenlijst

Om inzicht te krijgen in wat fysiotherapeuten in huis hebben om zelfmanagement effectief te ondersteunen is een vragenlijst ontwikkeld. Daarbij zijn fysiotherapeuten uit diverse settings betrokken en cliënten.

De SEPSS-PT-vragenlijst (Self-Efficacy and Performance in Self-management Support for PhysioTherapists) is gemaakt met inbreng uit expertmeetings, wetenschappelijke literatuur en het beroepscompetentieprofiel. Daarbij gebruiken we het 5A-model, een bestaand raamwerk voor zorgprofessionals, dat het proces van ondersteuning van zelfmanagement inzichtelijk maakt.

De vragenlijst is getest tijdens een pilot en we zijn nu klaar voor de praktijk. Doet u mee aan het vervolg?

  • Wilt u meer inzicht in wat u kunt doen om zelfmanagement te ondersteunen?
  • Wilt u bijdragen aan het op waarde testen van de vragenlijst en deze inzetbaar te maken in onderwijs/nascholing en bij onderzoek?
  • Wilt u bijdragen aan inzicht in behoeftes voor onderwijs en nascholing?

Vul dan de vragenlijst in. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

Onder de ingevulde vragenlijsten worden twintig cadeaubonnen van €15,- verloot. En we informeren u desgewenst over de resultaten van het onderzoek.

Klik op deze link https://limesurvey-kczi.hr.nl/index.php/966165?lang=nl voor het invullen van de vragenlijst.

Voor meer informatie over het PROZA-project: www.hr.nl/PROZA