Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus op een locatie is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

vanmiddag (5 juni) van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur zal de website niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud.

Privacyverklaring

Fysio Learning

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Fysio Learning is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Fysio Learning
Uiverlaan 20
3141 HT Maassluis
info@fysiolearning.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysio Learning verwerkt jouw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en geboorteplaats (voor certificaat en accreditatie)
 • Zakelijk adres (niet verplicht)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Nummer m.b.t. accreditatie
Registratiesysteem

Na het aanmelden voor een cursus via www.fysiolearning.nl heb je een online account op onze website. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en de gegevens van eerder door jou gevolgde cursussen waarvoor zich heeft aangemeld. Bij de registratie wordt aangegeven welke persoonsgegevens verplicht en welke facultatief zijn. Wij bewaren deze gegevens voor je zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. 

Gebruikersnaam en wachtwoord

De gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen. 

Beveiliging van persoonsgegevens en wachtwoorden

De gegevens die aan Fysio Learning worden verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn uitsluitend toegankelijk door Fysio Learning en de websitebeheerder. Fysio Learning treft gepaste technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle persoonlijke informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch buitenstaanders ze kunnen achterhalen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fysio Learning verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fysio Learning verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • Het afhandelen van jouw inschrijving en jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief over onze cursussen en informatie over de cursus waarvoor je je inschreef 
 • Je te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • Fysio Learning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fysio Learning bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 

 • Persoonsgegevens: 7 jaar voor de belastingwetgeving
 • Bezoekersgedrag op de website (inclusief IP-adres en locatie) – 2 jaar voor statistische doeleinden 
Delen van persoonsgegevens met derden

Fysio Learning maakt in sommige gevallen gebruik van “verwerkers”. Een verwerker is een externe partij die ten behoeve van de Fysio Learning persoonsgegevens verwerkt. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de beheerder van de website, e-boekhouden.nl en inboxify) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Verwerkingsregister

Fysio Learning heeft de vormen van verwerking van persoonsgegevens waarvan binnen haar organisatie sprake is vastgelegd in een verwerkingsregister. In dit register zijn opgenomen:

 • de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden;
 • de categorieën persoonsgegevens en betrokkenen;
 • de categorieën ontvangers;
 • een beschrijving van de verwerkingsdoeleinden;
 • de voorgenomen bewaartermijnen;
 • een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fysio Learning gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

Google Analytics

Fysio Learning maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Fysio Learning te kunnen verstrekken. Google kan, indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, deze informatie aan derden verschaffen. Fysio Learning heeft Google geen toestemming gegeven om via de website van de NVES verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt altijd uw persoonsgegevens inzien en wijzigen in uw online account. Je hebt ook het recht om jouw account en jouw persoonsgegevens te laten verwijderen zonder verder opgaaf van redenen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@fysiolearning.nl 

Vragen en klachten

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@fysiolearning.nl of via 010-3060159. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.