Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus op een locatie is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

vanmiddag (5 juni) van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur zal de website niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud.

Wat is Coach2Move

Wat is Coach2Move

Door Lieke Sweerts

Coach2Move brengt kwetsbare ouderen in beweging, en daar kun jij als fysiotherapeut een belangrijke bijdrage aan leveren!! Vanuit de Coach2Move gedachte is de belangrijkste vraag aan de patiënt: Wat vindt de patiënt de moeite waard om wél in beweging te komen? Binnen Coach2Move staat juist deze benadering centraal.

Middels een patiëntgerichte aanpak gaat de fysiotherapeut samen met de patiënt na wat een inspirerend doel is om samen naar toe te werken. En dat levert veel op omdat je zowel als fysiotherapeut maar ook als patiënt weet waarvoor je aan het werk bent. Het doel van Coach2Move is het verminderen van kwetsbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven door duurzaam de lichamelijke activiteit, de mobiliteit en zelfredzaamheid te vergroten. Enerzijds worden aanwezige lichamelijke functionele belemmeringen om lichamelijk actief te zijn getraind, anderzijds worden motiverende technieken gebruikt om duurzaam lichamelijk actief te worden en blijven. Samen met de patiënt, en indien wenselijk, met mensen uit de sociale omgeving, worden inspirerende individuele doelen gesteld die door de patiënt zelf gerealiseerd kunnen worden. Zoals gezegd, doelen waar de patiënt écht voor in beweging wil komen. Dat wordt bereikt door de geprotocolleerde fysiotherapeutische aanpak voor thuiswonende kwetsbare ouderen, die Coach2Move kenmerkt. Tijdens het diagnostisch onderzoek en in de gezamenlijke afspraken wordt vastgelegd wat er gedaan moet worden, hoe dat kan en wie daar eventueel bij kan helpen. De aanpak is gericht op het bevorderen van zelfmanagement en zelfredzaamheid, waarbij de sociale omgeving wordt ingezet om te ondersteunen en te faciliteren.

Waarom Coach2Move

Ondertussen hebben meerdere studies laten zien dat de aanpak volgens Coach2Move kwetsbare ouderen minder kwetsbaar maakt en ouderen lichamelijk actiever werden. Daarnaast hadden deelnemende ouderen een hogere loopsnelheid en rapporteerden zij een betere kwaliteit van leven, óók twaalf maanden na afronding van de behandeling; iets wat in de controlegroep die reguliere fysiotherapie ontving niet in deze mate het geval was. De resultaten uit het onderzoek laten zien dat fysiotherapeuten die werken volgens de Coach2Move aanpak afwachtende patiënten kunnen transformeren naar een actief participerende patiënt met, indien nodig, zijn/haar eigen sociale omgeving. Daarmee is dit een veelbelovend resultaat gekeken naar gezondheidswinst bij deze doelgroep!

Het geheel heeft ertoe geleid dat Coach2Move de hoogste waardering voor effectiviteit van het RIVM Loket Gezond Leven heeft ontvangen. Een mooie waardering, maar vooral ook een signaal dat de aanpak de fysiotherapeut en de kwetsbare oudere veel moois kan brengen.

Passend bij de zorgvraag van deze tijd

Met de toenemende vergrijzing en met de tendens om (kwetsbare) ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen neemt de zorgvraag om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen ook toe. Naarmate de kwetsbaarheid toeneemt wordt die wens uitdagender. Omdat fysiek en sociaal functioneren van invloed is op het verminderen van kwetsbaarheid, kan de eerstelijns fysiotherapeut met Coach2Move hier een belangrijke rol spelen!

Geïnteresseerd geraakt? Volg dan de cursus Coach2Move. Voor meer info en inschrijven klik hier