Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus op een locatie is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

vanmiddag (5 juni) van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur zal de website niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud.

Nieuwe naam en een nieuw jasje!

Nieuwe naam en een nieuw jasje!

Scholing Randstad West krijgt een nieuwe naam en een nieuw jasje. Een jasje wat beter past bij de mogelijkheden van deze tijd en waar we elke dag met passie en plezier aan werken: Prettig dichtbij leren.

Met behulp van een nieuwe website en een geïntegreerd en gebruiksvriendelijker leerplatform kunnen we onze cursisten en docenten nog beter faciliteren. En bij deze mooie stap vooruit hoort wat ons betreft ook een nieuwe huisstijl en zelfs een nieuwe naam! Kennis delen reikt verder dan alleen de regio Randstad West. Daarom gaan we verder als Fysiolearning, powered by Scholing Randstad West.

Deze veranderingen luiden we op een feestelijke manier in op dinsdagavond 13 september 2022. We combineren we dit met een tweetal inhoudelijke lezingen van Prof. Dr. Jo Nijs en Prof. Dr. Barbara Cagnie. Na afloop is er een feestelijke borrel. Toegang is gratis! 

Lezingen die worden behandeld

1. Klinisch redeneren bij hoofdpijn, een kopzorg voor fysiotherapeuten? 

door Prof. Dr. Barbara Cagnie

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht in de praktijk van de fysiotherapeut. Migraine, spanningshoofdpijn en cervicogene hoofdpijn zijn de hoofdpijnvormen die het vaakst in de fysiotherapeutische praktijk voorkomen en dit omwille van het frequent samengaan met nekpijn. Voor therapeuten is het de uitdaging om bij iedere patiënt de juiste behandeling te vinden. Dit wordt bemoeilijkt doordat de effectiviteit van fysiotherapie bij ieder hoofdpijn-type verschillend is. Voor een evidence-based gerichte aanpak is het belangrijk om dit enerzijds te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek, maar anderzijds ook te baseren op de klinische expertise van de fysiotherapeut zelf. In deze lezing zal een overzicht gegeven worden hoe men de verschillende hoofdpijnvormen kan herkennenn, welke klinische tests zinvol zijn en wat de mogelijke behandelopties zijn.

2. Leefstijl & immunologie: fysiotherapie als immuuntherapie? 

door Prof. Dr. Jo Nijs

Het zijn bijzonder boeiende tijden voor de wetenschap, gezondheidszorg en de fysiotherapie in het bijzonder. Immers, terwijl de geneeskunde steeds meer inzet op het gericht behandelen van het afweersysteem (bijvoorbeeld de sterk in opkomst zijnde immuuntherapie voor tal van vormen van kanker) kan ook de fysiotherapie niet achterblijven om actuele psychoneuroimmunologische inzichten te integreren in het klinisch handelen. Groeiend wetenschappelijk bewijs duidt op de invloed van lichaamsbeweging, gezonde voeding, slaap en stress op verschillende facetten van het afweersysteem. Een gezonde leefstijl is een noodzakelijke voorwaarde om ons afweersysteem optimaal te laten functioneren, en te voorkomen dat we laaggradige inflammatie ontwikkelen. Dergelijke laaggradige inflammatie is immers een asymptomatisch proces dat vaak de voorbode is voor het ontwikkelen van allerlei lichamelijke klachten (pijn, vermoeidheid) en ziektebeelden (vb. auto-immuunaandoeningen, kanker, cardiovasculaire pathologie, etc.). Ook werkt laaggradige inflammatie sterk onderhoudend voor al deze klachten en ziektebeelden.

De nieuwe inzichten vanuit de psychoneuroimmunologie creëren een vernieuwende kijk op ons vakgebied, en laten ons toe te denken vanuit een ‘fysiotherapie als immuuntherapie’ standpunt.  Daarbij komen hoofdzakelijk oefentherapie, stressmanagement, slaapmanagement en voeding als ‘immuuntherapie’ in de aandacht. In deze voordracht verduidelijken we de wijze waarop deze leefstijlfactoren het functioneren van het afweersysteem beïnvloeden, om vanuit deze kennis de vertaalslag te maken naar fysiotherapie voor patiënten met musculoskeletale pijn, aanhoudende pijn, aanhoudende vermoeidheid en kanker overlevers. Hoe integreer ik de kennis van inspanningsimmunologie in oefentherapeutische programma’s? En hoe balanceer ik het oefenprogramma met aandacht voor de andere leefstijlfactoren zoals stress, slaap en voeding? Ook gaan we dieper in op patiënteneducatie en -communicatie: hoe kunnen wij als fysiotherapeut aan onze patiënten uitleg geven over de rol van deze leefstijlfactoren op het afweersysteem