Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus op een locatie is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

vanmiddag (5 juni) van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur zal de website niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud.

Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Op 24 oktober is er een gezamenlijk accreditatiebureau geopend op initiatief van St. Keurmerk Fysiotherapie en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Dit betekent dat alle kwaliteitsregisters fysiotherapie vanaf nu onder een dak zijn gevestigd. Het Kwaliteitshuis wordt gevormd door twee registers:

  1. Het individueel Register Fysiotherapie. In dit register worden de 2 bestaande individuele registraties ondergebracht (Keurmerk en KRF NL).
  2. Het praktijkregister Fysiotherapie. Dit register is voor praktijken en bestaat uit het Basisregister, ontwikkelpaden en het Label Keurmerk.

Voor meer informatie kijk je op https://www.kwaliteitshuisfysiotherapie.nl/

Als je je aanmeld voor een cursus zal er op het inschrijfformulier vanaf nu om het BIG-nummer worden gevraagd en niet meer om het KNGF nummer.