Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus op een locatie is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

vanmiddag (5 juni) van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur zal de website niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud.

De fysiotherapeut als gezondheidsbevorderaar

De fysiotherapeut als gezondheidsbevorderaar

In het nieuwe KNGF Beroepsprofiel van de Fysiotherapeut is er expliciet aandacht voor de leefstijl van cliënten en voor de rol van de fysiotherapeut als gezondheidsbevorderaar. In de praktijk is het echter lang niet altijd even makkelijk. Want hoe geef je je rol als gezondheidsbevorderaar handen en voeten?

Vanzelfsprekend begint het bij het signaleren in de praktijk. Je herkent leefstijlfactoren en kunt die analyseren in het kader van geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie. Tijdens de behandeling vraagt dit om de inzet van coaching wat in het teken zal staan van het versterken van de eigen regie van je cliënt. Het gaat immers om het realiseren van een duurzame leefstijlverandering. Als gezondheidsbevorderaar is dit een uitdagende en complexe rol waarbij het (door)- ontwikkelen van een aantal cruciale vaardigheden nodig kan zijn.

Uiteindelijk zal er in samenspraak met de cliënt een persoonlijk plan opgesteld worden. Het spreekt voor zich dat de communicatie met je cliënt essentieel is voor het realiseren van een wederzijdse vertrouwensrelatie en voor het zoveel mogelijk benutten van de eigen regie van de cliënt. Dit vraagt om een ‘investering’ in kennis en skills passend bij het methodisch coachen naar gedragsverandering. Hierbij valt te denken aan zelfmanagement, het meten, het beïnvloeden en evalueren van leefstijl determinanten en het aangaan van eventuele samenwerking met andere (zorg-)professionals.

Tijdens de cursus ‘Bewegen als medicijn’ staat jouw rol als gezondheidsbevorderaar centraal. Thema’s als duurzame gedragsverandering, het versterken van de eigen regie, het meten en beïnvloeden van leefstijl determinanten en coaching zullen interactief worden uitgewerkt aan de hand van diverse casuïstieken. Wil jij je jezelf juist in deze rol van gezondheidsbevorderaar verder ontwikkelen? Dan ben je van harte welkom bij deze cursus!

Max Lak