Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus op een locatie is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

vanmiddag (5 juni) van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur zal de website niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud.

Webinars lectoraat complexe pijn

in samenwerking met Hogeschool Rotterdam

Samenwerking Fysiolearning en het lectoraat Complexe pijn
Hogeschool Rotterdam

Pijn is de meest voorkomende reden waarom mensen hulp zoeken bij een fysiotherapeut. Musculoskeletale pijn staat hoog genoteerd in lijstjes van veel voorkomende gezondheidsproblemen en stelt mensen met klachten over pijn, hun hulpverleners en de maatschappij voor grote uitdagingen.

In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor het onderwerp pijn en is ons inzicht in de complexiteit van pijn sterk toegenomen en zijn er ook nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling van mensen met pijn ontwikkeld. Het onderzoek naar zowel de complexe onderliggende mechanismen van pijn en de klinische implicaties hiervan voor de dagelijkse (fysiotherapeutische) praktijk gaat steeds verder en levert voortdurend nieuwe kennis op. Dit heeft belangrijke consequenties voor de fysiotherapeutische praktijk.

Om deze kennis te delen met fysiotherapeuten hebben Stichting Scholing Randstad West en Dr. Lennard Voogt (lector Complexe Pijn Hogeschool Rotterdam/Vrije Universiteit Brussel) de handen ineengeslagen en besloten om webinars te organiseren waarin innovatieve ontwikkelingen uit de wereld van zowel het onderzoek naar pijn als de klinische praktijk worden besproken en bediscussieerd. Doel van deze webinars is om nieuwe kennis snel beschikbaar te maken voor het werkveld en fysiotherapeuten in staat te stellen om op een leuke en aantrekkelijk manier ‘up-to-date’ te zijn en te blijven. 

Rol van ziektepercepties in de pijnzorg

Sprekers

Maaike Kragting, MSc.
Dr. Edwin de Raaij

De manier waarop mensen betekenis geven aan hun pijn blijkt een belangrijke rol te spelen in de wijze waarop zij deze pijn ervaren en hoe zij ermee omgaan. In het wetenschappelijk onderzoek naar deze betekenisgeving wordt gesproken over ‘ziektepercepties’ en worden deze percepties als een belangrijk onderwerp van diagnostiek en behandeling gezien. Fysiotherapeut-onderzoekers als Dr. Edwin de Raaij (HU) en Maaike Kragting (HR/VU) werken zowel wetenschappelijk als klinisch aan het verduidelijken van de rol van ziektepercepties in de behandeling van mensen met complexe musculoskeletale pijnklachten. Tijdens dit webinar zullen zij spreken over hun werk en stilstaan bij vragen als: ‘wat zijn ziektepercepties en hoe ‘zien’ deze er nu precies uit?’ en ‘wat zijn huidige en toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen in zowel het wetenschappelijk onderzoek als de dagelijkse praktijk als het gaat om de verder integratie van ziektepercepties?’

Pijneducatie bij kinderen

Pijn bij kinderen leidt vaak tot beperkingen in het dagelijks leven, het kunnen meedoen met sport en andere sociale activiteiten en gaat dan ook samen met een verlies van kwaliteit van leven. Het uitgangspunt van de behandeling van kinderen met pijn verschilt niet van die van de behandeling van volwassenen met pijn. Een goed begrip van pijn is ook voor kinderen en hun ouders van groot belang om op een goede manier hiermee om te gaan. Het kan voor hulpverleners alleen een grote uitdaging zijn om de betekenis van pijn op een goede, heldere en eenduidige manier met kinderen en hun ouders te bespreken.

Op deze uitdaging wordt in onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel ingegaan. Prof. Dr. Kelly Ickmans en Emma Rheel (promovendus) doen onderzoek naar de wijze waarop pijneducatie voor kinderen op een goede manier kan worden geïmplementeerd in de klinische praktijk. 

Sprekers

Prof.Dr. Kelly Ickmans
Drs. Emma Rheel

Werkingsmechanismen bij artrose

Oefentherapie is een bewezen effectieve behandeling voor mensen met knie- of heupartrose. Resultaten uit onderzoek laten zien dat verschillende vormen van oefentherapie leiden tot minder pijn en beperkingen. Oefentherapie is dan ook een centraal onderdeel van richtlijnen op het gebied van artrose. Momenteel is er veel te doen over de reden waarom oefentherapie tot deze effecten leidt. Hoe kan dat? En ook: hoe kunnen we op basis van kennis over de werkingsmechanismen van oefentherapie het effect van behandelprogramma’s verder verbeteren en optimaliseren?

Jos Runhaar, als senior-onderzoeker verbonden aan het ErasmusMC en Keele University, zal tijdens dit derde webinar zijn inzichten in de werkingsmechanismen van oefentherapie bij knie-/heup artrose bespreken. Wetenschappelijke resultaten en klinische implicaties worden vervolgens bediscussieerd met Lennard Voogt.

Spreker

Dr. Jos Runhaar

Opiaatgebruik in de pijnrevalidatie

Langdurig opiaatgebruik gebruik kan negatieve bijwerkingen hebben en de revalidatie van mensen met chronische pijn bemoeilijken. Voor fysiotherapeuten die werken met mensen met verschillende vormen van pijn is het van belang om kennis te nemen van de problematiek die samenhangt met langdurig opiaatgebruik. Tijdens het tweede webinar op 16 juni 2021 via Zoom bespreken Prof. Dr. Paul van Wilgen (Vrije Universiteit Brussel/Transcare) en Eglantyne Hoekstra (verpleegkundig specialist en specialist op gebied van opiaatgebruik en afbouw) deze problematiek en geven zij aan hoe zij hier in de praktijk mee omgaan.

Sprekers:

Prof. Dr. Paul van Wilgen
Eglantyne Hoekstra, MSc.

Epicgenetica en pijn

Tijdens het eerste webinar op 24 maart 2021 via Zoom was Drs. Andrea Polli (Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven) aan het woord. Andrea leidt onderzoek naar de (epi-)genetische aspecten van musculoskeletale pijn en heeft hier recent een aantal voor fysiotherapeuten interessante artikelen gepubliceerd. In dit webinar heeft hij zijn inzichten gedeeld en de praktische implicaties hiervan oor de fysiotherapeutische praktijk bediscussieerd. 

Spreker:

Dr. Andrea Polli