Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus op een locatie is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

vanmiddag (5 juni) van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur zal de website niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud.

Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen

In de fysiotherapie is er grote behoefte aan handvatten om de steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen te behandelen. Kwetsbare ouderen hebben vaak te maken met verschillende ziektes en aandoeningen die tegelijkertijd aanwezig zijn, maar ook met problematiek op het psychologische en sociale domein. Vanwege de actualiteit en complexiteit van deze problematiek wil Scholing Randstad West hier aandacht aan besteden.

Kwetsbaarheid van ouderen hangt samen met beperkingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen, verpleeg- en ziekenhuisopnames en verminderde kwaliteit van leven. De eerste stadia van kwetsbaarheid worden aangetroffen bij zelfstandig wonende oudere mensen. Het is van belang deze kwetsbare ouderen vroegtijdig op te sporen, zodat (preventieve) interventies tijdig gestart kunnen worden. 

Fysiotherapeuten zien veel kwetsbare ouderen en hebben dan vaak te maken met cliënten bij wie verschillende ziektes en aandoeningen tegelijkertijd aanwezig zijn. De ziekte specifieke richtlijnen die er zijn doen over het algemeen geen recht aan de complexiteit van deze problematiek. Daarom is het belangrijk de fysiotherapeut te ondersteunen bij het klinisch redeneren en het nemen van beslissingen in het fysiotherapeutisch proces

Informatie

Didactische werkwijze/werkvormen: combinatie van (interactief) college, discussie, oefenen van praktische vaardigheden

2 cursusdagen van 12 contacturen en 4 zelfstudie uren

Aanvangsniveau: hbo
Studiemateriaal: Powerpoint Presentatie, wetenschappelijke artikelen

Doelgroep: Fysiotherapeuten

Accreditatiepunten: wordt aangevraagd voor het register Algemeen Fysiotherapeut, Geriatrie Fysiotherapeut, Vrij deel KRF en Keurmerk Fysiotherapie

Prijs: t/m 20 deelnemers vanaf € 4750,- inclusief B.T.W., exclusief reis- en eventuele verblijfskosten docenten

Algemeen doel van de cursus

Inzicht krijgen in de complexiteit van kwetsbaarheid en hoe dit in de fysiotherapie praktijk te meten is. Kennis en vaardigheden opdoen in de individuele- en groepsbegeleiding van kwetsbare ouderen

Inhoud/programma

Dag 1

  • Introductie Kwetsbaarheid (Robbert Gobbens)
  • Het meten van kwetsbaarheid (Robbert Gobbens)
  • Zelfmanagement en kwetsbare ouderen (Shanty Sterke)
  • Klinisch redeneren en aandachtspunten individuele fysiotherapie (Shanty Sterke)

Dag 2

  • Inspanningsfysiologie bij ouderen (Gerard van der Poel)
  • De beweegstandaard voor kwetsbare ouderen (Shanty Sterke)
  • Oefenen aan de hand van casuïstiek (Gerard van der Poel en Shanty Sterke)

Docenten

Robbert Gobbens is als Lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen verbonden aan de Hogeschool Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland. Bovendien is hij gastprofessor bij de Universiteit Antwerpen.

Drs. Gerard van der Poel is inspanningsfysioloog,  bewegingswetenschapper en docent in vele post HBO nascholingen voor fysiotherapeuten en bij verschillende Master Opleidingen Sportfysiotherapie. Gerard is tevens auteurs van meerdere Inspanningsfysiologieboeken.

 

Dr. Shanty Sterke is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Zij werkt twee dagen per week als fysiotherapeut in de ouderenzorgorganisatie Aafje in Rotterdam. Daarnaast is zij senior onderzoeker in het Kenniscentrum Zorginnovatie aan de Hogeschool Rotterdam en aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch Centrum.