Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus op een locatie is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

vanmiddag (5 juni) van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur zal de website niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud.

Frozen shoulder

Cursus frozen shoulder

De Amerikaanse richtlijn voor fysiotherapeuten ‘Adhesive Capsulitis: Clinical Practice Guidelines linked to the ICF’ (APTA, 2013) inspireerde Schoudernetwerken Nederland om met deze degelijke wetenschappelijke basis de richtlijn aan te laten passen aan de actuele situatie in Nederland door de SNN-expertgroep Frozen Shoulder*.

Sinds de publicatie van de Nederlandse Praktijkrichtlijn Frozen Shoulder voor fysiotherapeuten (SNN, 2017) is de vraag naar deskundige conservatieve aanpak sterk toegenomen. Er is ook toenemende interesse voor onderzoek naar de nog steeds onbekende etiologie en de beste behandelopties van deze ‘self limiting’ (?) aandoening. Met recente publicaties van belangrijke studies als gevolg! 

Je kunt de SNN-richtlijn HIER gratis downloaden.
Klik hier voor het artikel over de SNN-richtlijn uit de Fysiopraxis Jrg 26 – nr 7 – sept 2017. 

*SNN Expertgroep Frozen Shoulder: Prof. Dr. Filip Struyf, Ruud Schuitemaker, Karin Hekman MSc, Donald van der Burg, Dr. Eric Vermeulen.

Informatie

Didactische werkwijze: Interactief college met videobeelden van patiënten met een FS, oefenen van de door de docent gedemonstreerde vaardigheden of oefenvormen

1 cursusdag van 8 uur

Aanvangsniveau: hbo

Doelgroep: Fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, sportfysiotherapeuten

7 punten voor register Algemeen Fysiotherapeut, Manueeltherapeut, Vrij deel KRF NL, Keurmerk Fysiotherapie

Prijs: t/m 20 deelnemers vanaf € 2700,- exclusief reis- en verblijfkosten van de docent

Inhoud cursus

Tijdens deze cursus zal zowel theoretisch als praktisch worden ingegaan op de bijzonderheden van het klinisch redeneerproces bij patiënten met een FS.

De belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen tot op de dag van deze cursus worden hierbij betrokken en kunt u downloaden vanaf de SRW website (‘Mijn profiel’  → ‘mijn cursusmateriaal’).

Met behulp van de duidelijke definitie uit de SNN-richtlijn en patroonherkenning kunt u beter onderscheid maken tussen de talloze andere vormen van ‘stijve’ schouders (zoals omartrose en de postoperatieve stijve schouder). 

U krijgt antwoord op de vraag waarom  het desondanks niet eenvoudig is voor fysiotherapeuten en huisartsen om vanaf het prille begin van de FS de diagnose te stellen.

Naast het opdoen van de nodige theoretische kennis worden specifieke onderzoek- en (hands-on)behandelvaardigheden aangeboden en geoefend. Zoals het gecentreerd en geleid actief concentrisch en excentrisch bewegen van de schouder met – onder andere – de ‘Combined Reductiontest’ in rug- en zijligging en het mobiliseren van de cervicothoracale wervelkolom. De nadruk ligt echter bij de interventies op het sturen en begeleiden van het actieve oefenen thuis. Lees verder

U zult na deze cursus hopelijk ook ervaren dat de begeleiding van patiënten met  een frozen shoulder op de voorgestelde wijze relatief weinig inspanning hoeft te kosten met een maximum aan resultaat. In de laatste laag reactieve ‘thawing fase’ ziet u de patiënt steeds minder vaak en wordt er thuis des te vaker geoefend met ondersteuning van ‘huiswerkfilmpjes’. U kunt desgewenst ook gebruik maken van E-Health.

U kunt de begeleiding beëindigen met (een) evaluatiemoment(en) op langere termijn om de patiënt te stimuleren zijn volledige mobiliteit van de schoudergordel te herwinnen.

Doelstellingen

  • het patroon van de FS herkennen en de FS onderscheiden van een 5-tal differentiaaldiagnostische mogelijkheden
  • het bijbehorend lichamelijk onderzoek naar behoren uitvoeren
  • het proces van de FS klinimetrisch volgen conform het aangeboden FS-protocol
  • de behandelinterventies toepassen bij de 3 verschillende maten van reactiviteit
  • de dosering (frequentie en intensiteit) ervan op de gepaste wijze evalueren (onder andere met de ‘24 uur regel’)
  • de patiënt met een FS indelen in het juiste richtlijnprofiel
  • de patiënt met een FS in een vroeg en hoog reactief stadium geruststellen, uitleggen wat er aan de hand is en daarmee het pijnniveau significant verlagen
  • de patiënt met een FS zonder frustratie begeleiden gedurende het lange traject van 1 tot zelfs 2 jaar…

Dagprogramma

13.30 – 15.00   Inleiding SNN Richtlijn, samenvatting aanbevelingen

15.15 – 17.30   Klinisch redeneren bij FS

18.00 – 19.30   Interventies bij hoge reactiviteit

19.45 – 21.30   Interventies bij matige en lage reactiviteit, evt. patiëntdemonstratie

Docent

Ruud Schuitemaker is als fysiotherapeut en manueeltherapeut werkzaam bij Schuitemaker en Van Schaik te Amsterdam (www.fysio.net), docent manuele therapie, docent na- en bijscholing in NL, België en Duitsland en – samen met Dick Egmond – auteur van het standaardwerk ‘Extremiteiten, manuele therapie in enge en ruime zin, 12e druk, BSL Houten. 2019’. Hij is medeoprichter van het Schoudernetwerk regio Amsterdam (SNA) dat deel uitmaakt van Schoudernetwerken Nederland (SNN).Voor SNN heeft Ruud meegewerkt aan de Richtlijn Frozen Shoulder (2017). Zie www.schoudernetwerk.nl. Zijn praktijk werkt nauw samen met gespecialiseerde schouder-, heup- , knie- en wervelkolomorthopeden van – onder andere – het Amstellandziekenhuis, Spaarnegasthuis, AMC, OLVG Oost en West en diverse medical centres/klinieken in de regio Amsterdam.  

Lesmateriaal

SNN-Praktijkrichtlijn Frozen shoulder voor fysiotherapeuten + addendum, Hand-out PowerPoint presentatie (2 delen). Recente artikelen en een FS-protocol voor uw patient: zie ‘mijn cursusmateriaal’ (via Mijn profiel op website Scholing Randstad West). De cursist krijgt toegang tot de op video gedemonstreerde huiswerkoefeningen uit Hoofdstuk 18 van de 12de druk van ‘Extremiteiten (+ wervelkolom)’ via de praktijkwebsite van Ruud Schuitemaker (www.fysio.net  -> huiswerkfilmpjes).