Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

In de fysiotherapie is er grote behoefte aan handvatten om de steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen te behandelen. Kwetsbare ouderen hebben vaak te maken met verschillende ziektes en aandoeningen die tegelijkertijd aanwezig zijn, maar ook met problematiek op het psychologische en sociale domein.

Vanwege de actualiteit en complexiteit van deze problematiek wil Scholing Randstad West hier aandacht aan besteden. Kwetsbaarheid van ouderen hangt samen met beperkingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen, verpleeg- en ziekenhuisopnames en verminderde kwaliteit van leven. De eerste stadia van kwetsbaarheid worden aangetroffen bij zelfstandig wonende oudere mensen.

Het is van belang deze kwetsbare ouderen vroegtijdig op te sporen, zodat (preventieve) interventies tijdig gestart kunnen worden. Fysiotherapeuten zien veel kwetsbare ouderen en hebben dan vaak te maken met cliënten bij wie verschillende ziektes en aandoeningen tegelijkertijd aanwezig zijn. De ziekte specifieke richtlijnen die er zijn doen over het algemeen geen recht aan de complexiteit van deze problematiek. Daarom is het belangrijk de fysiotherapeut te ondersteunen bij het klinisch redeneren en het nemen van beslissingen in het fysiotherapeutisch proces

Kwetsbare ouderen incompany

Je doet kennis en vaardigheden op in de individuele- en groepsbegeleiding van kwetsbare ouderen

Vanaf € 5.750,00
voor 20 personen, excl. reis- en verblijfkosten van de docent
Sandra Zwaneveld MSc, Dr. Robbert Gobbens, Drs. Gerard van der Poel
HBO
Fysiotherapeut
16
Algemeen Fysiotherapeut, Chronisch ZorgNet, Geen register, Geriatrie­fysiotherapeut, Vrij deel
2 dag

en

Hidden
Intresse? Vraag de cursus aan.
Berichten en aanvraag offertes worden binnen 2 werkdagen beantwoord.
Naam(Vereist)
Een extra vraag of wens; bijvoorbeeld heeft u voorkeur voor een bepaalde periode of wilt u een offerte voor meer dan 20 personen?