Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus op een locatie is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

vanmiddag (5 juni) van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur zal de website niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud.

Ademtraining: Méér dan in-en-uit

Ademtraining: Méér dan in-en-uit

Veel tekstboeken over ademhaling en longfunctie houden op ter hoogte van het diafragma. Deze cursus laat zien dat dit een enorme vergissing en tekortkoming is, met grote gevolgen voor de kwaliteit van ademtraining. Onze ademfunctie is afhankelijk van verschillende systemen die nauw met elkaar samenwerken, maar bij verstoring hiervan elkaar ook kunnen tegenwerken. Dit betekent dat bij mensen met ademfunctieproblemen wij niet kunnen volstaan met eenvoudige in- en uitademhalingsoefeningen. We moeten verder kijken en véél meer van ons lichaam betrekken bij deze ademhaling.

Informatie

Didactische werkwijze: Interactieve colleges, discussie in kleinere groepen, demonstratie en praktische oefeningl meer van ons lichaam betrekken bij deze ademhaling.

1 cursusdag van 6 contacturen

Aanvangsniveau: hbo
Studiemateriaal: Powerpoint presentatie

Doelgroep: Fysiotherapeuten

?

Prijs: t/m 20 deelnemers vanaf € 2700,- exclusief reis- en verblijfkosten van de docent

Inhoud cursus

Deze cursus biedt inzicht in functionele relaties tussen ademhaling en de werking van ons houdings- en bewegingsapparaat. Deze kennis helpt therapeuten enerzijds meer adequate ademfunctietraining uit te voeren, maar anderzijds ook de wisselwerking tussen ademhaling en fysieke functie bij andersoortige klachten te kunnen doorgronden.

Doelstellingen

Tijdens deze cursus leer je:

  • Waarom kunstmatige beademing funest is voor je ademhaling

  • Dat COVID patiënten op de IC (dus) een dubbel probleem hebben

  • Wat de rol van de buik is bij ademhaling

  • Waarom druk zo’n belangrijk principe is

  • Dat het diafragma niet altijd is waar je denkt

  • Dat er een relatie is tussen rugklachten en een verstoorde ademhaling

  • Waarom een fysieke balans cruciaal is voor een goede ademhaling

Docent

Dr. Jan-Paul van Wingerden promoveerde in 2009 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn proefschrift ‘Functional Anatomy in Low Back Rehabilitation: Balance in the Biopsychosocial Model’ verdedigt Jan Paul van Wingerden het belang van functionele anatomie in de behandeling van chronische a-specifieke lage rug en bekkenklachten. Jan Paul van Wingerden is directeur van het Spine & Joint Centre in Rotterdam.